Om odlingen

– Blir det kolonilotter på Silverkällan?
Marken på Silverkällan kommer att användas till en tillsammansodling. Det blir inga individuella odlingslotter på den.

– Vad kommer ni att odla på Silverkällan?
Planerna är att inrikta oss på nyttoväxter. Det kommer att bli en köksträdgård, bärbuskar, fruktträd mm.

– Hur ställer ni er till EU-direktivet som begränsar frötillgången till gamla köksväxter?
Jag får återkomma till den frågan.

Annonser